Görme Engelliler

HABAP

Hazım Kulak Anadolu Lisesi Akademik Başarıyı Artırma Projesi

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

 

HAZIM KULAK ANADOLU LİSESİ
AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ

(HABAP)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

Eylül-2012

 

HAZIM KULAK ANADOLU LİSESİ AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ
(HABAP)

PROJENİN ADI:

HAZIM KULAK ANADOLU LİSESİ AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA ROJESİ

(HABAP)

PROJENİN GEREKÇESİ:

Hazım Kulak Anadolu Lisesinin akademik başarısının istenen düzeyde olmaması.

 

PROJENİN ÖZETİ:

Hazım Kulak Anadolu Lisesinin akademik başarısını artırmak amacıyla okul düzeyinde uygulanmak üzere bir eylem planının hazırlanması ve uygulanması.

 

PROJENİN AMACI:

Hazım Kulak Anadolu Lisesi öğrencilerinin akademik başarısının arttırılması. Okulun YGS ve LYS sınavlarındaki başarı sıralamasının yükseltilmesi

 

PROJENİN HEDEFLERİ:

1- Okul yönetimi- Öğretmen- Veli-Öğrenci iletişiminin sağlanması.
2- Öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin yeterli hale getirilmesi.
3- Okul yönetimlerinin öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını dikkate almalarının sağlanması.
4- İhtiyaçlara göre okullarda sınavlara hazırlama ve yetiştirme kursları açılması.
5- İl ve okul düzeyinde yapılan ortak sınavlar ve öğretmenin kendi yaptığı sınavlarda öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi. Tam öğrenilemeyen konuların tekrarının yapılarak tam öğrenmenin sağlanması.
6- Öğrencilere aldıkları eğitim doğrultusunda hedef belirlemelerine yardım edilmesi.
7- Öğrencilere, öğrenme özelliklerinin gerektirdiği etkili ders çalışma metot ve teknikleri konusunda eğitim verilmesi.

 

KAPSAM:

Hazım Kulak Anadolu Lisesinin tüm öğrencileri.

DAYANAK:

— 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
— 222 Sayılı İlköğretim Kanunu
— İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
—  Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
—  5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunu
—  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
—  Özel Dershaneler Yönetmeliği
—  Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi

—  Hazım Kulak Anadolu Lisesi 2010-2014 Stratejik Planı

 

 

TANIMLAR:

Okul Proje Yürütme Ekibi: Okul Müdür Başyardımcısı başkanlığında, Okul İyileştirme ekiplerinden Akademik Başarıyı Artırma ve Geliştirme ekibi üyesi idareci ve öğretmenlerden oluşur.

Proje İzleme ve Değerlendirme: İzleme ve değerlendirme Okul Müdürlüğü tarafından yapılır.

Okul Eylem Planı: Proje eylem planı doğrultusunda yürütülecek eylem planını,

 

Proje Takip Raporu: Proje ekiplerinin proje çalışmaları, ilgili aylık dönemlik olarak hazırlanan raporu ifade eder.

PROJE PAYDAŞLARI

 

  Okul Yönetimi
  Öğretmenler
  Rehberlik Servisi
  Öğrenciler
  Veliler

PROJEYİ YÜRÜTECEK KURUM/KURULUŞ-LAR

 

Hazım Kulak Anadolu Lisesi Müdürlüğü

BAŞLAMA/BİTİŞTARİHİ

2012 Eylül - 2013 Eylül tarihleri arasında

PROJENİN MALİYETİ:

Yapılacak çalışmalar esnasında ortaya çıkabilecek kaynak ihtiyacı, Hazım Kulak Anadolu Lisesi OAB ve gönüllü kuruluşlar tarafından, imkanlar ölçüsünde karşılanacaktır.

 

PROJE RAPORLARI:

Okul Proje Yürütme Ekibi, bir önceki aya ait ”Proje Takip Raporunu her ayın ilk beş işgününde Okul Müdürlüğüne, sunacaktır.

 

SEKRETERYA:

Hazım Kulak Anadolu Lisesi Müdürlüğü

 

 

 

OKUL PROJE YÜRÜTME EKİBİ

Görev tanımı:

Okul Müdür Başyardımcısı Başkanlığında kurulacak olan Okul Proje Yürütme Ekibi;

1. Projenin okul düzeyinde gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetlerinden sorumludur.

2. Gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan “Başarı Değerlendirme Sınavları”, gerekse okul müdürlüğünün kendi planlaması çerçevesinde yaptığı tüm sınavlar ile ilgili her türlü işve işlemlerin projeye uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar.

3. Sınav analizlerinin yapılmasına ve öğrenci başarısının yükseltilmesine yönelik gerekli her türlü tedbiri alır.

4. Sınav analizlerinin sonunda, zümre öğretmenlerince tespit edilen tam öğrenilmeyen konularda öğrencinin konu bazlı değerlendirilmesi sonucunda başarı oranının %55’in altında olması durumunda başarısız öğrencilere kurs/ek ders verilmesini sağlar.

5. Okulda yapılan proje çalışmalarını değerlendirmek üzere aylık değerlendirme toplantıları yapar. Yapılan çalışmalarla ilgili aylık Proje Takip Raporu’nu ve dönem sonunda Okul Proje Dönem Raporu’nu Okul Müdürlüğüne sunar.

 

HAZIM KULAK ANADOLU LİSESİ AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ ALT ALANLARI

  1. EĞİTİM KOÇLUĞU VE AİLE ÖĞRETMENLİĞİ
  2. ÖĞRETİRKEN ÖĞRENME
  3. HIZLI OKUMA


1.EĞİTİM KOÇLUĞU VE AİLE ÖĞRETMENLİĞİ:

Öğrenci Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir. Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar. Öğrenci Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder.

Bu proje kapsamında online ortamda öğrencilerimizden kendilerine koçluk yapmasını istedikleri öğretmeni seçmeleri sağlanmış ve bu ankete 585 öğrencimiz katılmıştır. Sonraki aşamada öğretmenler kendilerini seçen öğrenciler arasından rehberlik servisinin de yardımıyla seçim yapacaklar ve bu öğrencilere danışmanlık hizmeti vermeye başlayacaklar. Hizmetin kapsamı içinde öğrencinin akademik başarısının takibinden ailevi sorunlarına kadar birçok unsur yer alabilecektir. Koçlar kendilerine Rehberlik Servisi tarafından verilecek formlarla desteklenecektir.

Proje kapsamında koçlar okul idaresinden de yardım alarak aile öğretmenliği uygulaması olarak veli ziyaretleri yapacaklar ve öğrencilerini daha yakından tanıma fırsatı elde edecekler. Ziyaretler randevu alınarak fakat aileye kesinlikle yük olmayacak şekilde planlanacaktır.

 

2.ÖĞRETİRKEN ÖĞRENME:

Projemizin bu aşamasında akran öğrenmesi kavramı çerçevesinde okulumuz 11.sınıflarından seçilen gönüllü öğrenciler 9,10,11.Sınıflardaki öğrencilere etkili öğrenme seminerleri verecekler ve böylelikle hem kendileri öğretirken öğrenmiş olacaklar hem de arkadaşlarını etkili öğrenme konusunda bilgilendirmiş olacaklar. Bu kapsamda gönüllülük esasına göre seçilen öğrenciler öncelikle Rehberlik Servisi tarafında Etkili Öğrenme konusunda eğitilecek ve kendilerine her türlü materyal desteği sağlanacaktır.

 

.

 

ÖĞRETİRKEN ÖĞRENME AMAÇLI PROJE ÇALIŞMASI

11 Sınıf öğrencilerimizden gönüllü olarak öğretim üyesi olan öğrencilerimiz okulumuz 9,10 ve 11 sınıf öğrencilerine Etkili Öğrenme Ve Verimli Ders Çalışma Teknikleri konusunda sunum yapacaklardır.

EĞİTİM FİLOSU

11A

1.Amine YUMUŞAK

2.Evgheni DİMOGLO

3.Ayşe Nur BAYRAKTAR

4.Bahadır KAYA

5.Mahmut AKÇA

6.Sevde İrem DÜGER

7.Esra ASLAN

 

11 B

1.Selin Buse KORKMAZ

2.Sema ERDOĞAN

3.Gülbeyaz ÇALIŞKAN

4.Ebru ŞEN

5.Melike UYAR

6.Gülsüm AKALIN

7.Melike ÖRÜN

 

11 C

1.Alihan ERBİL

2.Erdoğan DUMAN

3.Pınar ARSLAN

4.Vahide BEYAZ

5.Rümeysa Zeynep ÜNSAL

6.İlknur ULUTAŞ

 

11 D

1.Fadime GÜNYÜZ

2.Sibel BAYRAKTAR

3.Ömer Faruk TOPRAK

4.Melek YÜKSEL

5.Hüzeyfe BOSTAN

6.Üzeyir AYDIN

 

11 E

1.Sinem Yasemin AYTAÇ

2.Meltem KOÇ

3.Sümeyra UÇAR

4.Fatma Nur KARADEMİRTOK

5.Emine YILDIZ

6.Fatma DEMİR

 

 

SUNUM TARİHLERİ

TARİH

DERS SAATİ

SINIF

ÖĞRETİM ÜYELERİ

10 ARALIK 2013

PAZARTESİ

4. Saat -Halit METİN

9A

Amine YUMUŞAK/Evgheni DİMOGLO

6. Saat- Ramazan KİRAZ

10 A

Ayşe Nur BAYRAKTAR/Bahadır KAYA

4.Saat -Ugur ERGÜN

11A

Melike UYAR/Gülsüm AKALIN

11 ARALIK 2013

SALI

6.Saat -Gülşen EKİN

9B

Selin Buse KORKMAZ/Sema ERDOĞAN

6.Saat- Sedat ÖZBEK

10B

Gülbeyaz ÇALIŞKAN/Ebru ŞEN

4.Saat -Fikri DÜNDAR

11B

Mahmut AKÇA/Sevde İrem DÜGER

12 ARALIK 2013

ÇARŞAMBA

7.Saat- M.Fazıl ÇETİN

9C

Alihan ERBİL/Erdoğan DUMAN

7.Saat- Ali ALAV

10C

Pınar Arslan/Vahide BEYAZ

7.Saat- Serap COŞKUN

11C

Hüzeyfe BOSTAN/Üzeyir AYDIN

13 ARALIK

PERŞEMBE

6.Saat- Cuma YAKA

9D

Fadime GÜNYÜZ/Sibel BAYRAKTAR

6.Saat -Ahmet Cemal ÇETİN

10D

Ömer Faruk TOPRAK/Melek YÜKSEL

3.Saat-Ramazan ŞEREFLİ

11D

Rümeysa Zeynep ÜNSAL/İlknur ULUTAŞ

14 ARALIK 2013

CUMA

6.Saat-Feride KESER

9E

Sinem Yasemin AYTAÇ/Meltem KOÇ

6.Saat-Hatice GELİŞEN

10E

Sümeyra UÇAR/Fatma Nur KARADEMİRTOK

3.Saat-OSMAN TEKELİ

10 F

Emine YILDIZ/Fatma DEMİR

4.Saat-Yasemin ÖNGÜN

11E

Esra ASLAN/Melike ÖRÜN


 

3.HIZLI OKUMA:

Günümüz bilgi çağında okumaya daha fazla zaman ayırmak gerekiyor. Fakat zamanın hızla geçmesi, gündelik çalışmaların yoğunluğu okumaya ayrılan süreyi azaltıyor. Kısa zamanda daha fazla okuyabilmeyi ve daha az çaba harcamayı sağlayan bu yöntem kişinin okuma alışkanlığını da olumlu yönde etkiliyor. Öğrenciler açısından da okuduklarını kısa sürede ve tam anlamak başarı için en önemli konular arasında yer alır.

Bu anlamda okulumuzda Hızlı Okuma teknikleri konusunda bilgilendirici konferanslar düzenlenecek ve öğrencilere Hızlı Okuma Tekniklerini öğrenebilecekleri program CD’leri dağıtılacak. Katılımı teşvik ve sonuçları ölçülebilmesini sağlamak adına Anlayarak Hızlı Okuma yarışması düzenlenecektir.

 

 

 

 

No

ÇALIŞMANIN ADI

AMAÇ

GÖREV VE SORUMLULUK

UYGULAMA DÖNEMİ

1

Okulda Proje Yürütme Ekipleri’nin oluşturulması.

Projenin okulda yürütülmesini sağlamak.

Okul Müdürlüğü

Eylül 2012

 

 

2

Sınav Analiz Programı’nın kurulması.

Öğrenci akademik başarısının ortak analiz

programı üzerinden takibinin yapılması.

Proje Yürütme Ekibi

Eylül 2012

3

Sınıf Rehber öğretmenlerinin her eğitim-öğretim

Dönemi başında sınıfındaki tüm öğrencilere yönelik

“Veli Ev Ziyaret” planı hazırlaması, Okul Proje

Yürütme Ekibi ’ne iletmesi.

Öğrencinin daha iyi tanınması, Öğretmen –

Veli –Okul işbirliğinin arttırılması.

 

Eylül 2012

4

Sınıf Rehber öğretmenlerinin “Veli Ev Ziyaret” planı

Çerçevesinde veli ziyaretlerinin yapılması.

Öğrencinin daha iyi tanınması, Öğretmen –

Veli –Okul işbirliğinin artırılması.

Sınıf Rehber Öğretmenleri

Yıl Boyunca

5

Rehberlik Servisi tarafından sınıf rehber

Öğretmenlerine yönelik, öğrenciyle etkili iletişim,

Çoklu zekâ nasıl belirlenir, nasıl desteklenir ve yeni

YGS-LYS sistemi vb. konularında verecekleri seminerleri planlanması.

Sınıf rehber öğretmenlerinin öğrenci ve

Velilere yönelik verdikleri rehberlik

Hizmetlerinde desteklenmesi.

Rehberlik Servisi

Eylül 2012

6

Rehberlik Servisinin sınıf rehber öğretmenlerine yönelik planlanan seminerleri vermesi.

Sınıf rehber öğretmenlerinin öğrenci ve

Velilere yönelik verdikleri rehberlik

Hizmetlerinde desteklenmesi.

Rehberlik Servisi

Yıl Boyunca

7

Okul zümrelerinin okul müdürlüğünce belirlenen saatlerde ise her hafta düzenli olarak toplanması

İşlenen konularda paralelliği ve ortaya

Çıkabilecek sorunlara yönelik proje

Çerçevesinde çözümler üretmede zümre

Öğretmenleri arasında birlikteliği

Sağlamak.

Proje Yürütme Ekibi

Yıl Boyunca

8

Son iki yıla ait YGS-LYS başarı durumlarıyla ilgili verileri Okul Proje Yürütme Ekibi’ ne

gönderilmesi ve okula ait Akademik Başarı Veri tabanının oluşturulması.

İlçelerdeki mevcut başarı durumunu

ortaya koyarak geçmiş yıllarla

karşılaştırmalı değerlendirmeleri ve

geleceğe ilişkin kestirimleri yapabilmek.

Rehberlik Servisi

Ekim 2012

 

9

Okullarda akademik başarı, YGS-LYS konusunda

öğrenci, öğretmen ve velilere bilgilendirici seminer

ve konferansların düzenlenmesi.

Farkındalık düzeyini arttırmak.

Rehberlik Servisi

Yıl Boyunca

10

Öğrenci Meclis kararlarının zümrelere yetkili kanallar aracılığıyla iletilmesi ve zümrelerin bu kararları çalışmalarında göz önünde bulundurması.

Öğrenci istek ve görüşlerinin göz önünde

bulundurulmasının sağlanması.

Okul Müdürlüğü

Yıl Boyunca

11

Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin öğretim yılı

başında belirlenerek bu öğrencilerin açılacak kurs ya da dershanelere devamlarının sağlanması

Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin

sınavlara hazırlık hizmetlerinden

yararlanmalarını sağlamak.

Proje Yürütme Ekibi

Ekim/Kasım 2012

12

Sınıf rehber öğretmenlerinin, okul rehber öğretmeniyle işbirliği içinde, öğrencilerin başarı gelişimini takip ederek, deneme sınavları ve derslerinde başarı grafiği yükselmeyen öğrencilerle birebir ilgilenmesi. Yaptıkları çalışmaları aylık raporlar halinde Okul Proje Yürütme Ekibi’ ne sunması.

Başarısı düşük olan öğrencilerin yakından

İzlenerek gerekli tedbirlerin alınması ve

Desteklenmesi.

Sınıf Rehber Öğretmeni

Yıl Boyunca

13

Öğrencilere yönelik bir anketle kendilerine Koçluk yapmasını istedikleri öğretmenin tespitine yönelik bir anket yapılması

Başarısı düşük olan öğrencilerin yakından

İzlenerek gerekli tedbirlerin alınması ve

Desteklenmesi açısından Koçlu Sisteminin uygulanması

Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler

Kasım 2012

14

11.Sınıf Öğrencileri arasından gönüllülük esasına dayanılarak seçilecek öğrenciler tarafından Etkili Öğrenme Seminerleri verecek öğrencilerin tespiti ve eğitiminin yapılması.

Akranlar arası öğrenmenin gerçekleştirilmesi

Rehberlik Servisi

Aralık 2012

15

Değerler Eğitimi kapsamında çalışacak gönüllü öğrencilerin tespiti ve çalışma planlarının hazırlanması.

Eğitim ortamlarında ve çevresinde Erdemlerin artırılması ve kazandırılması.

Okul İdaresi ve gönüllü öğrenciler

Aralık 2012

Yıl Boyunca

16

11.Sınıf Öğrencileri arasından gönüllülük esasına dayanılarak seçilecek öğrenciler tarafından Etkili Öğrenme Seminerlerinin tüm sınıflarda uygulanması.

Akranlar arası öğrenmenin gerçekleştirilmesi ve eğitici öğrencilerinde öğretirken öğrenmelerinin sağlanması

Rehberlik Servisi ve Akran Öğretici öğrenciler

Yıl Boyunca

17

Zümre öğretmenleri dönem içinde yaptıkları sınavlardaki başarı durumlarını analiz ederek tam öğrenilmeyen konuları ve öğrenemeyen öğrencileri tespit ederek ek çalışma/kurslarla tam öğrenmeyi sağlamaları.

Derslere göre başarı durumlarını

Belirlemek ve zayıf noktalara yönelik

İyileştirme çalışmaları yapmak.

Zümre Başkanları başkanlığında tüm öğretmenler

Yıl Boyunca

18

Zümre başkanlarının dönem sonlarında, dönem içinde yapılan sınavlardaki başarı durumlarının analizini ve yapılan iyileştirme çalışmalarını bir rapor halinde Okul Proje Yürütme Ekibi ’ne sunması

Derslere göre başarı durumlarını

Belirlemek.

Zümre Başkanları

Dönem Sonlarında

19

Okul Müdürlüğünün gelen raporları incelemesi ve tespit edilen sorunlar üzerinde yapılabilecek iyileştirme çalışmalarını belirlemesi.

Sürecin takibi ve değerlendirilmesi.

Okul Müdürlüğü

Dönem Sonlarında

20

Okul Proje Yürütme Ekibinin, belirli aralıklarla okulda yapılan deneme sınavı sonuçlarını incelemesi. Bu sınavlarda başarısız öğrencilerin yoğun olduğu okullarla ilgili değerlendirme yapması.

Başarıyı arttırmaya yönelik olarak

Yapılmakta olan çalışmaları izlemek,

İhtiyaçları belirlemek

Proje Yürütme Ekibi

Yıl Boyunca

21

Okul proje yürütme ekiplerinin YGS ve LYS sonrası

okul başarı durum çizelgesi hazırlayıp Okul Müdürlüğüne Sunması

Yılsonu değerlendirmesi ve geçen yıllarla

Karşılaştırmalı analizler yapmak.

Proje Yürütme Ekibi

Ağustos 2013

 

22

Dershaneye giden öğrencilerin sınav analizlerinin bir örneğinin okullara gönderilmesi.

Dershane sınav başarılarının okul sınıf

Öğretmenlerince takibinin yapılması.

Proje Yürütme Ekibi

Yıl Boyunca

23

Okul genelinde düzey belirleme sınavlarının yapılması. Sınav sonuçlarının analiz edilerek değerlendirilmesi, ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılması.

Öğrenci başarı durumlarının tespiti.

Proje Yürütme Ekibi

Yıl Boyunca

24

Okul Proje Yürütme Ekibinin yapılan başarı değerlendirme sınavları ile YGS ve LYS sınavlarında başarı grafiği yükselen öğrenci, öğretmen ve idarecilerin ödüllendirilmesi için Okul Müdürlüğüne teklifte bulunması.

Başarıyı ödüllendirerek isteklendirmeyi artırmak.

Proje Yürütme Ekibi

Eylül 2013

25

Okul Müdürlüğü tarafından ödüllendirilmesi teklif edilen başarılı öğrenci, öğretmen ve idarecilerin ödüllendirilmesi.

Başarının ödüllendirilerek devamının

Sağlanması.

Okul Müdürlüğü

Eylül 2013